SVERRE NORDLIE

SVERRE NORDLIE

Advokat og partner, Advokatfirma Selmer DA

Sverre Nordlie er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Etter fullførte studier begynte han som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer DA i 1999, hvor han fra 2007 har vært partner.

Sverre har mer enn 15 års erfaring med eiendomstransaksjoner og eiendomsutviklingsprosjekter. Han har jobbet med en rekke transaksjoner og utviklingsprosjekter for mange av de største selskapene innenfor disse segmentene og gjennom dette opparbeidet seg en bred erfaring innenfor alle aspekter knyttet til eiendomstransaksjoner og -utvikling. Dette omfatter også strukturering av slike transaksjoner og prosjekter, optimalisering i forhold til skatt, merverdiavgift og finansiering, og etablering av ulike former for joint ventures. Sverre har også omfattende erfaring med transaksjoner med utenlandske selskaper på kjøper- eller selgersiden.

Nordlie er pragmatisk og kommersielt orientert og brukes ofte som "trusted advisor" av hans oppdragsgivere. Han har også svært god kompetanse innenfor andre eiendomsrelaterte forhold som regulering, leieforhold, borettslag og seksjonering. Nordlie er i 2016 anbefalt av de internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og Legal 500  og omtales som: "very proactive, available, responsive and has a good understanding of the business side of things" i Chambers og "trustworthy" i Legal 500