SVERRE ROSMO

SVERRE ROSMO

Daglig leder Inventory Investment AS

Sverre Rosmo har jobbet med optimering og styring av forsyningskjeder i over 20 år, hvorav brorparten har vært rettet inn mot Supply Chain Planning-løsninger. Han har arbeidet både
som konsulent, prosjektleder, innen design, og med salg. De siste 11 årene som daglig leder i selskapet Inventory Investment, som er et spesialistmiljø innen feltet. Sverre brenner for logistikkfaget og forsøker å bidra til et aktivt logistikkmiljø, bl.a som styreleder i Logma. Han har vært engasjert som foredragsholder bl.a på Handelshøyskolen BI og på Logistikkhøyskolen.
Sverre publiserer jevnlig artikler knyttet til logistikkfaget.