THOMAS SKJELBRED

THOMAS SKJELBRED

Advokat/Partner, Advokatfirmaet Elden DA

Thomas Skjelbred er partner i Advokatfirmaet Elden DA og arbeider særlig med  saker om økonomisk kriminalitet, foretaksstraff, compliance og private granskninger for nasjonale og internasjonale klienter. Skjelbred har 12 års erfaring som førstestatsadvokat og aktor i Økokrim, hvor han har aktorert en rekke store økonomiske straffesaker. Han har også 9 års erfaring fra miljøforvaltningen, der han  særlig arbeidet med regelverksutvikling, konsesjoner til norsk industri samt annen forvaltningsrett. Skjelbred arbeider med prosedyre for domstolene innenfor økonomisk strafferett, arbeidsmiljørett og annen miljørett så vel som sivil prosedyre, myndighetskontakt, konfliktløsning og forhandlinger.