Tormod Tingstad

Tormod Tingstad

Advokat og partner, advokatfirmaet Elden AS

Tormod Tingstad har arbeidet internasjonalt i en stor del av yrkeslivet, både som advokat og linjeleder, og vært involvert i flere større rettsprosesser i inn- og utland, særlig i forbindelse med påstand om korrupsjon og hvitvask. Tingstad har også betydelig erfaring på området Corporate Compliance, bl.a. som Chief Compliance Officer i Yara International ASA i perioden 2009 til 2013.

 

Se alle JUCs kurs her og alle nettverk her.