TROND WALMSNÆSS WEHN

TROND WALMSNÆSS WEHN

Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA

Trond Wehn arbeider mest med personskadeerstatning og har særlig vært opptatt av å bidra til at pårørende av skadelidte i alvorlige personskadesaker skal få erstatning. Dette fikk han gjennomslag for i en dom fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-135450). Denne dommen innebar at skadelidtes foreldre fikk erstatning for deler av sitt inntektstap grunnet sønnens skade og har bidratt til et styrket erstatningsvern for skadelidtes pårørende. Han tar også saker om fast eiendom, kjøpsrett, husleierett og arbeidsrett.

Utdanning

2010                        Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2004                        Bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo

 

Arbeidserfaring

2013                        Advokat, Advokatfirmaet Ness Lundin DA

2011–2013              Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ness Lundin DA

2010–2011              Rådgiver, Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus

2009–2010              Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo

2006–2007              Medarbeider, fengsel- og husleiegruppa i Juss-Buss