Undervisere

Tilbake

Mariann Næss

Partner og advokat, Osloadvokatene AS

Mariann Næss er advokat og partner hos Osloadvokatene. I tillegg er hun leder for Osloadvokatenes arbeidsrettsavdeling.

Advokat Næss jobber primært innenfor områdene arbeidsrett og kontraktsrett. Hun har betydelig prosedyreerfaring innenfor disse fagområdene, samt i forhandlinger om minnelige løsninger både i og utenfor domstolene.

Innenfor arbeidsrett har advokat Næss bred erfaring hvor hun har bistått både arbeidstaker og arbeidsgivere i spørsmål knyttet til blant annet ansettelser, utforming av arbeidskontrakter, personalkonflikter, varslingsaker, oppsigelse, avskjed, HMS, nedbemanning og omstillingsprosesser.

Hun innehar høy faglig kompetanse innenfor de fagområder hun bistår innenfor. Gjennom mange år har hun bygget opp solid kunnskap som gjør at hun i mange år har blitt benyttet som fast advokat og juridisk rådgiver for flere av firmaets kunder.