Om JUC

Undervisere

Tilbake

Tim Brennen

Professor ved Psykologisk institutt, UiO

Tim Brennen forsker og underviser bredt i rettspsykologi innen temaer som hukommelse, løgndeteksjon og personidentifisering, og har vært sakkyndigvitne i flere titalls rettssaker. Tim er varamedlem i Gjenopptakelseskommisjon.

Tim Brennen har sammen med politioverbetjent ved Politihøgskolen, Asbjørn Rachlew, blant annet,jobbet sammen med vietnamesisk politi om vitnepsykologi og avhørsteknikker.