22. januar 2023

En ny form for juridisk utdannelse

Del på sosiale medier

in
t
f

JUC’s spesialist nettverk har i mer enn 20 år, vært et høyt respektert nettverk for blant annet advokater og jurister i Skandinavia. Sammenlignet med tradisjonelle juridiske kurser, tilføyer spesialist nettverk en ny dimensjon til utdannelse og kompetanseutvikling. I nettverket kan du som advokat stadig opptjener dine poeng og de timer du behøver – Men hva er spesialist nettverk?

En ny tilgang til utdannelse

JUC’s spesialist nettverk er et unikt utdannelsesforum, som er et alternativ til de tradisjonelle juridiske kursene. Når du deltar på et av våre nettverk blir du en del av et inspirerende juridisk forum, der fokuset ligger på diskusjoner som blant annet utforsker emner relatert til de nyeste og aktuelle rettspraksisene. Du blir en del av en nettverksgruppe hvor du deler din ekspertise med andre spesialister, basert på de mest aktuelle juridiske problemstillinger innenfor et spesifikt juridisk område.

Det kalles et «spesialist nettverk», siden det er et eksklusivt forum hvor praktiserende advokater og virksomhetsjurister møtes for å utvikle en enda dypere forståelse for deres juridiske ekspertområder. Et sentralt element er at deltagerne har en oppriktig interesse i å utvide deres faglige nettverk, alt imens de er på en læringsreise sammen.

Det faktum at lovgivning konstant er i utvikling betyr at det er mulig å utvikle seg i fellesskap over flere år. Mens du lærer og holder deg oppdatert på nye regler i selskap med erfarne spesialister, oppbygger du samtidig verdifulle profesjonelle relasjoner uten for din organisasjon.

Lås opp ekspertkunnskapen I nettverket

Leder for nettverket har en formell myndighet og er ekspert innen det juridiske praksisområdet som nettverket omhandler. Nettverkslederen legger til rette for diskusjoner på et høy teoretisk og praktisk nivå, deltakerne spille en sentral og aktiv rolle i nettverket når det gjelder å dele kunnskap. «hver deltaker i det spesialiserte nettverket besitter en sterk og betydelig kompetanse av juridiske kunnskap og ferdigheter. Det er dette som har den positiv effekt på læringsopplevelsen, når kompetente deltagere kan dele av egne erfaringer og at dette tas med inn i diskusjonene. Det skaper en mer dynamisk læringsopplevelse for alle parter og sørger for at man tar med seg kunnskap og ferdigheter som man selv kan bruke inn i sitt videre arbeid, sier Lars Fogtmann, CEO hos JUC.

Spesialistnettverkets dna

Sentrale kjennetegn ved nettverkets DNA er at deltakerne er spesialister med betydelig kompetanse, kunnskap, erfaringer og ferdigheter. Deltakerne er ambisiøse, og de er proaktive fordi de holder seg oppdatert på lovverket som stadig er i utvikling. Deltakerne motiveres også av å kunne håndtere de problemstillingene som berører bedrifter eller kunder profesjonelt, og på best mulig måte. Deltakerne anerkjenner verdien av et profesjonelt nettverk.

Som et resultat av den høye erfaringen og kompetansen som finnes i spesialistnettverket er det en fantastisk mulighet for deltakere som ellers opplever utfordringer knyttet til å finne juridisk utvikling eller opplæring som matcher deres kompetansenivå.

”JUC’s spesialistnettverk krever fysisk tilstedeværelse, da den høye verdien i nettverket er umulig å få gjennom en skjerm, Sier Lars Fogtmann

Om JUC sine nettverk

JUC er markedsleder
i Norden innen utvikling av nettverk, kurs og konferanser - med over 140 nettverk, 20 konferanser, 500 profesjonelle kurs og årlig 15.000 deltakere.
Siden oppstarten i 2001 har vi i JUC alltid hatt fokus på at våre medlemmer skal oppleve den høyeste kvaliteten - med fokus på kunnskap, verdi og vekst.

Å delta
i et av JUC sine nettverk betyr tilgang til et treningsformat hvor læring og sparring er i balanse. Det er et forum hvor vi sammen utvikler oss over tid, og hvor det skapes et unikt læringsmiljø med høy grad av tillit og fortrolighet. De utpekte JUC-nettverkslederne er førende innenfor sine respektive felt og eksperter på emnet - alt sammen i flotte lokaler sentalt i Oslo sentrum.

NO netværk figur

Vil du vite mer?

Som sjef for konsulentavdelingen, har Emil gjennom de siste 4 årene arbeidet med sammensetningen av våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har et godt kjennskap til det faglige innholdet i alle nettverk, samt dynamikken blant deltakerne. Dermed kan Emil guide deg til hvilket nettverk som vil passe best til deg og sikre at det er den rette matchen for resten av deltakerne.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.

Del på sosiale medier

in
t
f