Sertifisering

Juss for prosjekt- og byggeledere

Få en grundig gjennomgang over fire økter
12

timer

15995 NOK.

Bakgrunn

Prosjekt- og byggeledere håndterer store verdier for sine oppdragsgivere og arbeider innen tidsfrister som ofte oppleves som knappe for alle involverte. Dette gjelder særlig i bygge- og anleggsbransjen, men også innenfor landbasert industri, verksindustri/ off-shore, it/ telekom osv.

Innhold

I dette kurset vil vi ta for oss en rekke grunnleggende rettslige problemstillinger som skal sette den enkelte prosjekt- og byggeleder bedre i stand til å utføre sine oppgaver, og derved også bedre rustet til å skape merverdier for sin oppdragsgiver og bidra til at konflikter unngås i størst mulig utstrekning.  


Kurset vil gå over fire økter a tre timer våren 2024 i lyse og gode lokaler sentralt i Oslo sentrum. 


På kurset vil vi ha fokus på avtalerettslige problemstillinger i sin alminnelighet, kjennetegnet ved de ulike entrepriseformer og gjennomføringsformer (herunder samspill), sentrale bestemmelser i de ulike standardkontraktene (herunder underentreprisekontrakter), gjennomgang av standardkontraktene for tekniske bygningsinstallasjoner (NS 3935 og NS 6450) med hovedfokus på idriftsettelse (og overtakelsesforretning), samt enkelte deler av standardkontrakten for byggelederoppdrag (NS 8403).


Målgruppe

Kurset henvender seg til alle som jobber med prosjekt- og byggeledelse hva enten man har kort eller lang erfaring. Det blir lagt opp til utstrakt dialog med deltakerne og hyppig bruk av eksempler.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.