Juridisk ekspertise utenfor kysten – Sjø, skip og transport

Transportrett, sjørett og skipsfart utgjør en av Norges mest tradisjonsrike og samtidig fremtidsrettede næringslivsområder. Hos JUC tilbyr vi kurs som speiler bredden og dybden av disse rettsområdene, fra offshorearbeid, fiskeri- og havbruk, shipping og havvindsprosjekter. Våre kurs er skreddersydd for jurister, advokater og praktikere i maritim sektor, og som søker å styrke sin faglige kompetanse og holde seg oppdatert på de nyeste utviklingene og lovgivningene.

Styrk din maritime juridiske ekspertise. Et bredt og stadig utviklende rettsområde krever fortløpende påfyll for å holde tritt.

Med en kombinasjon av teoretisk innsikt og praktisk tilnærming, ledet av jurister og praktikere tett på utfordringene, tilbyr våre kurs en unik mulighet til å dykke dypt inn i de juridiske utfordringene og mulighetene. Enten du søker nyeste oppdateringene innenfor din næring, eller ønsker et innføring i de komplekse tematikkene, gir kursene deg de verktøyene du trenger for å lykkes.

Utvid din horisont og styrk din posisjon innenfor transport-, sjø- og skipsrett, og utforsk våre kurs her:

Transportrett og Sjørett: Navigering i Global Handel og Transport

I et globalisert samfunn, hvor grenseoverskridende handel og transport utgjør ryggraden i verdensøkonomien, er en grundig forståelse av transportrett og sjørett essensielt. Hos JUC, tilbyr vi spesialiserte kurs som utforsker de komplekse juridiske rammene som styrer internasjonal og nasjonal transport, samt sjøfart, utformet for å utruste deltakerne med kunnskapen og ferdighetene de trenger for å navigere i dette feltet.

Transportrett: Grunnlaget for Effektiv Logistikk

Våre kurs i transportrett gir en omfattende forståelse av de juridiske aspektene ved transport av varer og personer, både nasjonalt og internasjonalt. Deltakerne vil lære om kontrakter, ansvar og forsikring relatert til vei-, jernbane-, luft- og multimodal transport. Gjennom en blanding av teoretisk kunnskap og praktiske case-studier, vil kurset dekke viktige temaer som fraktbrev, transportforsikring, og regelverk for transportørers ansvar, samt utfordringer og løsninger i moderne logistikk og forsyningskjeder.

Sjørett: Lovgivning på Åpent Hav

Sjørett er et spesialisert felt som omhandler alle aspekter ved sjøfarten, inkludert skipseiendom, charteravtaler, lasteskader, og internasjonale sjørettslige konvensjoner. Våre kurs i sjørett tilbyr dyptgående kunnskap om historiske og moderne sjørettslige prinsipper, regulering av internasjonal sjøtransport, sjøforsikring, og beskyttelse av maritime krav. Deltakerne vil også utforske aktuelle problemstillinger som piratvirksomhet, miljøforurensning, og sjørettens rolle i global handel og miljøbeskyttelse.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.