Referanser

Våre deltagere sier:

Jeg er deltaker på flere av JUCs Nettverk. Dette fordi jeg får en faglig god oppdatering og nyttig nettverksbygging.
Målfrid Ølberg - Advokat

JUC Nettverk på energiretten tar opp relevante emner for bransjen der man inviterer inn i eksterne eksperter til å forelese samt anvender de kompetente medlemmene i selve nettverket til å dele av sin erfaring. Dette hjelper meg mye i mitt arbeid.
Birgitte Jourdan-Andersen​ - Advokat Energi Norge

Utmerket fora for faglig dialog med Norges fremste skatterettseksperter.
Andreas Bullen - Advokatfirmaet Wiersholm