Referanser

Dette sier våre deltagere

Jeg er deltaker på flere av JUCs Nettverk. Dette fordi jeg får en faglig god oppdatering og nyttig nettverksbygging.

Målfrid Ølberg

Advokat

JUC Nettverk på energiretten tar opp relevante emner for bransjen der man inviterer inn i eksterne eksperter til å forelese samt anvender de kompetente medlemmene i selve nettverket til å dele av sin erfaring. Dette hjelper meg mye i mitt arbeid.

Birgitte Jourdan-Andersen​

Advokat Energi Norge

Utmerket fora for faglig dialog med Norges fremste skatterettseksperter.

Andreas Bullen

Advokatfirmaet Wiersholm