Dykk ned i strafferett og straffeprosessens verden

Strafferett og straffeprosess utgjør kjernen i rettssystemets håndtering av kriminalitet og rettferdighet. Hos JUC tilbyr vi kurs utviklet for å dykke dypere inn i denne essensielle delen av rettssystemet. Disse er spesielt utformet for advokater og jurister, og andre innen rettssystemet som ønsker å utvide sin forståelse og forbedre sine praktiske ferdigheter innen håndtering av straffesaker.

Utvid din ekspertise i strafferett. Møt rettssystemets utfordringer med kunnskap og oppdaterte ferdigheter.

Gjennom interaktive kurs og casestudier ledet av erfarne praktikere, utforsker vi nyansene i strafferett og straffeprosess. Våre kurs tilbyr innsikt i alt fra grunnleggende prinsipper til avanserte teknikker for etterforskning og forsvar for å sikre at du er rustet til å håndtere utfordrende og sensitive saker med profesjonalitet og selvsikkerhet.

Styrk din rolle innen strafferett, og utforsk våre kurs her:

Forståelse for Rettssikkerhet og Rettspleie

I hjertet av rettssystemet ligger strafferetten og straffeprosessen, fundamentale områder som beskytter samfunnets interesser og individers rettigheter. Hos JUC, tilbyr vi grundige kurs dedikert til å utforske disse kritiske rettsområdene, utformet for å gi deltakere en dyp forståelse og praktisk innsikt i strafferettslig teori og praksis.

Strafferett: Grunnprinsipper og Anvendelse

Våre kurs i strafferett dekker alt fra grunnleggende prinsipper og teorier til detaljerte studier av ulike lovbrudd og deres påfølgende straffer. Deltakerne vil utforske ulike aspekter av strafferetten, inkludert forholdet mellom lov og moral, lovens funksjon i å forebygge kriminalitet, og de ulike teoriene om straff. Gjennom en blanding av teori og case-studier, vil våre kurs gi innsikt i hvordan strafferetten søker å balansere samfunnets behov for beskyttelse mot behovet for å sikre individets rettigheter.

Straffeprosess: Rettspleiens Veikart

Straffeprosessen er nøkkelen til å forstå hvordan straffesaker behandles fra etterforskning til dom. Våre kurs gir en omfattende oversikt over prosessuelle regler og praksiser, inkludert anklageskriftets utforming, bevisføring, og rettighetene til både anklagede og ofre gjennom rettsprosessen. Deltakerne vil lære om viktigheten av prosessuelle garantier som retten til en rettferdig rettssak og hvordan disse prinsippene opprettholder integriteten til rettssystemet.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.