Beskyttelse av immaterielle verdier i en digital verden

I en verden hvor immaterielle verdier stadig vokser i betydning, er det kritisk for alle aktører i markedet å forstå og beskytte disse rettighetene. Hos JUC tilbyr vi dyptgående kurs dedikert til immaterialrett, designet for å gi deg den kunnskapen du trenger for å navigere i et komplekst og stadig skiftende juridisk landskap.

Oppnå ekspertise i immaterialrett gjennom kurs ledet av ledende eksperter og praktikere innen fagfeltet.

Hos JUC vil du finne et kurs som passer deg - enten du interesserer deg for opphavsrett, varemerker og patenter til designbeskyttelse eller håndheving av immaterielle rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt.

Utforsk vårt omfattende tilbud og finn kursene som best matcher din rolle, ambisjon og behov innenfor immaterialretten her:

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.