Om JUC

Kvalitet siden 2001

JUC er Nordens største leverandør av juridiske arrangementer i form av kurs, nettverk, konferanser og e-learning, og fra og med 2022 tilbyr vi også juridiske kurs til norske advokater og spesialister.

Skandinavias ledende leverandør


JUC er en spesialisert kursvirksomhet som ble etablert i Danmark i 2001. Vi er ledende på det danske markedet når det gjelder kurs, nettverk og konferanser hvor målgruppen er advokater, jurister, revisorer, eiendomsmeglere samt en lang rekke profesjonelle fagfolk. Vi avholder hvert år arrangementer for flere enn 15.000 deltakere, fordelt på 500 forskjellige kurs,140 faglige nettverk samt 20 konferanser. 

JUC står for Legal Education Center

De første juridiske og faglige JUC-nettverk i Norge ble avholdt i 2014, og vi har nå flere enn 1.000 norske nettverksmedlemmer fordelt på 35 nettverk. Og vi utvikler løpende nye nettverk. 


Alle arrangementer ved JUC er studiepoenggivende som obligatorisk etterutdanning.

Spesielt utvalgte undervisere

Våre nettverks- og kursledere omfatter spesielt utvalgte advokater, jurister, revisorer, økonomer og forelesere ved universiteter og høyskoler. Alle arrangementer hos JUC kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen. 

Bredt utvalg av relevant og verdiskapende etterutdanning

Det er viktig for oss at våre tilbud innenfor alle faglige kategorier hele tiden er oppdatert og aktuelle, slik at våre kursdeltakere og medlemmer løpende får dekket sine behov for relevant og verdiskapende etter- og videreutdanning. 

Er det noe du savner?

Ta gjerne kontakt hvis du er på utkikk etter et nettverk eller kurs som vi ikke tilbyr enda, eller kunne tenkte deg å påta deg rollen som kurs- eller nettverksleder.

Kontakt vår norske utvikler, Susann Andora Biseth‑Michelsen, på sabm@juc.no eller ring til oss på telefonnummer +47 904 99 001

Vi ser frem til å høre fra deg.