Skandinavias ledende leverandør av juridiske kurs og nettverk

Hev din faglige kompetanse og utvid ditt profesjonelle nettverk

Søk etter kurs, nettverk og sertifiseringer

Underviser

Kommende arrangementer

Les den ny kurskatalog om arbeidsrett

I JUCs kurskatalog finner du både grunnkurs, spesialistkurs og nyhetskurs.
Kursene kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

God lesning!

Våre deltagere sier:

Jeg er deltaker på flere av JUCs Nettverk. Dette fordi jeg får en faglig god oppdatering og nyttig nettverksbygging.
Målfrid Ølberg - Advokat

JUC Nettverk på energiretten tar opp relevante emner for bransjen der man inviterer inn i eksterne eksperter til å forelese samt anvender de kompetente medlemmene i selve nettverket til å dele av sin erfaring. Dette hjelper meg mye i mitt arbeid.
Birgitte Jourdan-Andersen​ - Advokat Energi Norge

Utmerket fora for faglig dialog med Norges fremste skatterettseksperter.
Andreas Bullen - Advokatfirmaet Wiersholm

Spesialiserte nettverksgrupper med høyt faglig nivå

I våre nettverksgrupper er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Våre nettverksgrupper tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎