Skandinavias ledende leverandør av juridiske kurs og nettverk

Hev din faglige kompetanse og utvid ditt profesjonelle nettverk

Søk etter kurs, nettverk, konferanser og sertifiseringer

Underviser

Les den ny kurskatalog her

I JUCs kurskatalog finner du både grunnkurs, spesialistkurs og nyhetskurs

Kursene kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

God lesning!


Katalog

Våre deltagere sier:

"Jeg er deltaker på flere av JUCs Nettverk. Dette fordi jeg får en faglig god oppdatering og nyttig nettverksbygging".

Målfrid Ølberg

Advokat

JUCs juridiske nettverksgrupper

JUC er den ledende leverandøren av profesjonelle juridiske nettverk. Her er du garantert et høyt faglig nivå med gode nettverksmuligheter.

Bidragsyterne er alltid i tett dialog med medlemmene, så nettverket er i større grad enn tradisjonell undervisning et forum hvor deltakerne møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på feltet.