Obligatorisk Etterutdanning

 

OBLIGATORISK ETTERUTDANNELSE

For advokater, advokatfullmektiger, statsautorisert revisorer og eiendomsmeglere er det krav om obligatorisk etterutdannelse. JUC utformer en lang rekke nettverk som oppfyller kravene til obligatorisk etterutdannelse for deg. Du kan lese mer om reglene for obligatorisk etterutdannelse her:

Vi tilbyr en lang rekke faglige, juridiske nettverk, som alle oppfyller kravene til obligatorisk etterutdannelse. JUC sitt mål er å lage arrangementer som er relevante og som gir god, nyttig og praktisk anvendelig kunnskap. Vi tilbyr en lang rekke faglige, juridiske nettverk. Nettverk hos JUC er en inspirerende måte å videreutdanne seg på. Du får et uvurderlig kontaktnett og vil delta i diskusjoner om aktuelle og praktiske problemstillinger. I tillegg vil du få innsikt i seneste rettspraksis, administrativ praksis og lovgivning. Les mer om JUC og se om du finner nettverk innenfor ditt arbeidsområde.

Etter hver enkelt samling vil JUC sende dokumentasjon på deltagelse til hvert enkelt medlem. Vedlagt følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon på opptjente etterutdannelsespoeng ved forespørsel fra Advokatforeningen.

Vi ønsker hele tiden å utvikle vår portefølje av nettverk, slik at de er oppdaterte, aktuelle og relevante, og kan oppfylle våre deltakeres behov. Ønsker du mer kunnskap om obligatorisk etterutdanning, eller har du et konkret spørsmål om et nettverk, så kontakt oss gjerne. Du er også velkommen til å ta kontakt hvis du ser etter et nettverk som vi ikke tilbyr enda, eller kunne tenkte deg å påta deg rollen som en av våre nettverksledere. Kontakt oss på juc@juc.no.