Obligatorisk etterutdanning

For advokater, advokatfullmektiger, statsautorisert revisorer og eiendomsmeglere er det krav om obligatorisk etterutdanning. Hos JUC tilbyr vi en lang rekke kurs og nettverk som oppfyller kravene til denne typen etterutdanning. Du kan lese mer om reglene for obligatorisk etterutdanning her:

JUCs mål er å lage arrangementer som er relevante og som gir god, nyttig og praktisk brukbar kunnskap.

Gjennom å delta på et juridisk eller spesialfaglig JUC-nettverk, får du etterutdanning på en litt annerledes måte. Du får et uvurderlig kontaktnett og deltar i diskusjoner om aktuelle og praktiske problemstillinger. I tillegg får du innblikk i seneste rettspraksis, administrativ praksis og lovgivning. 

Via våre juridiske og spesialfaglige kurs får du målrettet viten om et bestemt rettsområde/faglig emne, og du kan velge imellom innføringskurs, spesialistkurs og nyhetskurs.

Vi ønsker hele tiden å utvikle vår portefølje av nettverk og kurs for å sørge for at de produktene vi tilbyr hele tiden er oppdaterte, aktuelle og relevante. Ønsker du mer kunnskap om obligatorisk etterutdanning, eller har du et konkret spørsmål om et nettverk eller et kurs, så kontakt oss gjerne.

Du er også velkommen til å ta kontakt hvis du har idéer til kurs eller nettverk, eller hvis du kunne tenke deg å være kurs- eller nettverksleder.

Kontakt vår utvikler Susann Andora Biseth‑Michelsensabm@juc.no eller på telefonnummer +47 904 99 001

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no