Det globale skatte- og avgiftsrettslige landskapet

I en økende globalisert økonomi, hvor virksomheter og individuelle aktører opererer på tvers av landegrenser, blir skatte- og avgiftsrett stadig mer komplisert og nyansert. JUCs kurs innenfor området dekker alt fra moms og skattespørsmål over landegrenser, til skatterelaterte problemstillinger ved kryptovaluta, internasjonale ansettelser og salg av eiendeler og eiendom. Kursene er utviklet for å utruste deg som advokat, jurist, rådgiver eller praktiker med den innsikten og de ferdighetene som kreves for å navigere i det skatterettslige landskapet.

Styrk din forståelse og strategi i skatterett. Mestre de grenseoverskridende utfordringene.

Med en kombinasjon av teoretisk og praktisk vinkling, ledet av eksperter innen fagfeltet, gir kursene deg muligheten til å dykke dypt inn i komplekse skatte- og avgiftsspørsmål. Dersom du er ny i området, eller ønsker å friske opp gamle kunster, finner du også kurs som gir deg en grunnleggende innføring i sentrale temaer. Enten du jobber med nasjonale eller internasjonale skattesaker, tilbyr vi ressurser som ruster deg til å håndtere skatteplanlegging, compliance og tvister mer effektivt.

Utforsk våre kurs for å forberede deg på de skatterettslige utfordringene i dagens globaliserte økonomi her:

Skatterett og Avgiftsrett

I det komplekse landskapet av økonomisk regulering, står skatterett og avgiftsrett sentralt i både nasjonal og internasjonal forretningsvirksomhet. Hos JUC, tilbyr vi spesialiserte kurs som dykker ned i de juridiske aspektene av skatt og avgifter, utrustet for å gi deltakerne den kunnskapen og verktøyene som kreves for å navigere i dette utfordrende feltet med tillit.

Skatterett: Forståelse av Skattesystemet

Våre kurs i skatterett tilbyr en dyptgående forståelse av det nasjonale skattesystemet, internasjonal skatterett, og hvordan disse påvirker både individuelle og bedrifters økonomiske beslutninger. Fra inntektsskatt og selskapsskatt til skatteplanlegging og skatteoptimalisering, dekker vi et bredt spekter av emner som er essensielle for alle som ønsker å forstå skatterettens prinsipper og anvendelser. Våre deltakere lærer å identifisere skatterisikoer og muligheter, samt å forstå de juridiske rammene som regulerer skatteplikten.

Avgiftsrett: Dykk ned i Avgiftsreguleringer

I tillegg til skatter, er avgifter en viktig del av det juridiske landskapet for virksomheter og enkeltpersoner. Våre kurs i avgiftsrett fokuserer på forståelsen av nasjonale og EU-baserte avgiftsreguleringer, inkludert merverdiavgift (MVA), toll, og spesielle forbruksavgifter. Deltakerne vil få innsikt i hvordan avgifter påvirker prisfastsettelse, kostnadsstruktur, og den generelle forretningsdriften, samt hvordan man kan sikre compliance og optimalisere avgiftshåndteringen.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.