Kurs

JUC er Skandinavias største leverandør av juridiske arrangementer i form av kurs, nettverk og konferanser. Fra og med 2022 tilbyr vi også juridiske kurs til norske advokater og spesialister.

JUC tilbyr grunnkurs, spesialistkurs og nyhetskurs, og alle nivåer kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Du blir undervist av ledende norske og internasjonale eksperter, som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innenfor de ulike juridiske områdene. Du får praktiske verktøy til din arbeidshverdag, og et unikt innblikk i nytt lovverk og ny retts- og forvaltningspraksis.

åpne alt
  • Diskrimineringsjuss
  • Praktisk strafferett
  • Foreldretvister etter barneloven
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Legal Project Management
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Diskrimineringsjuss
  • Norsk juss på engelsk
  • Arbeidstid
  • Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Virksomhetsoverdragelse - Ansettelsesrettslige spørsmål
  • Innleid arbeidskraft
  • Tariffavtaler - en innføring
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt
  • Ansettelser - en innføring
  • Praktisk, kollektiv arbeidsrett
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • ESG under oppkjøp, eierskap og salg
  • Due Diligence på eiendom
  • Boligkjøpstvister i praksis
  • Entrepriserett - Nyhetskurs
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Kjøp av utviklingseiendom
  • Eiendomsutvikling - fra idé til realisert prosjekt
  • Husleietvister i praksis
  • Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen
  • Proptech og juss
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Entrepriserett - Innføringskurs
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Spesialistkurs i entrepriserett
  • Norsk juss på engelsk
  • Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer
  • Mekling for å løse tvister
  • Etikk i fokus
  • Legal Project Management
  • Vitnepsykologi møter juridiske prinsipper
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Kvalifisering i offentlige anskaffelser
  • Offentlige anskaffelser - en nyhetsoppdatering
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Konkurranserettslig compliance
  • IT-kontrakter – spesialistkurs
  • Evaluering av tilbud - tilbudsinnlevering, tildeling og avlysning
  • Statsstøtterett - En innføring
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Evaluering i offentlige anskaffelser
  • Foreldretvister etter barneloven
  • Grunnleggende kontraktsrett
  • Norsk juss på engelsk
  • ESG under oppkjøp, eierskap og salg
  • Rådgivning av selskaper i økonomisk krise
  • Complianceutdanning - fem moduler
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Virksomhetsoverdragelse - Ansettelsesrettslige spørsmål
  • Tvangsmidler og tvangsrealisering
  • Konkurranserettslig compliance
  • Proptech og juss
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Utvidet kontraktsrett
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Offshore-kontrakter
  • Venture capital i Norge
  • Due Diligence på eiendom
  • Norsk juss på engelsk
  • Boligkjøpstvister i praksis
  • Profesjonsansvar for revisorer
  • Yrkesskadeerstatning - Innføring og oppdatering
  • Husleietvister i praksis
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • IT-kontrakter – spesialistkurs
  • Cybersikkerhet - i teori og praksis
  • Proptech og juss
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Rådgivning av selskaper i økonomisk krise
  • Tvangsmidler og tvangsrealisering
  • Krav fra konkursbo
  • Forvaltningsvedtak i domstolene
  • Statsstøtterett - En innføring
  • Evaluering i offentlige anskaffelser
  • Norsk juss på engelsk
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Cybersikkerhet - i teori og praksis
  • Proptech og juss
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Skatt over landegrensene
  • Fra bokettersyn til Høyesterett
  • Proptech og juss
  • Praktisk strafferett
  • Complianceutdanning - fem moduler
  • Fordypning i strafferett og straffeprosess
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Offshore-kontrakter
  • Diskrimineringsjuss
  • Forvaltningsvedtak i domstolene
  • Mekling for å løse tvister
  • Fra bokettersyn til Høyesterett
  • Digitale bevis i sivile saker
  • Sikringstiltak for domstolene
  • En innføring i Luganokonvensjonen