Kurs

JUC er Skandinavias største leverandør av juridiske arrangementer i form av kurs, nettverk og konferanser. Fra og med 2022 tilbyr vi også juridiske kurs til norske advokater og spesialister.

JUC tilbyr grunnkurs, spesialistkurs og nyhetskurs, og alle nivåer kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Du blir undervist av ledende norske og internasjonale eksperter, som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innenfor de ulike juridiske områdene. Du får praktiske verktøy til din arbeidshverdag, og et unikt innblikk i nytt lovverk og ny retts- og forvaltningspraksis.

åpne alt
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Legal Project Management
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Varsling
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Foreldretvister etter barneloven
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Diskrimineringsjuss
  • Praktisk strafferett
  • Tariffavtaler - en innføring
  • Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Varsling
  • Personaloppfølging i praksis
  • Arbeidstid
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Virksomhetsoverdragelse - Ansettelsesrettslige spørsmål
  • Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold
  • Diskrimineringsjuss
  • Norsk juss på engelsk
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Entrepriserett - Innføringskurs
  • Spesialistkurs i entrepriserett
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • Ekspropriasjonsrett - en innføring
  • Due Diligence på eiendom
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Entrepriserett - Nyhetskurs
  • Offentlige anskaffelser - En innføring
  • Konkurranserett - en innføring
  • Evaluering i offentlige anskaffelser
  • IT-kontrakter – klassiske fallgruver
  • Kvalifisering i offentlige anskaffelser
  • EØS-rett - en innføring
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • IT-kontrakter – spesialistkurs
  • Den private formuen på skiftet
  • Foreldretvister etter barneloven
  • Varsling
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Virksomhetsoverdragelse - Ansettelsesrettslige spørsmål
  • ESG under oppkjøp, eierskap og salg
  • Grundleggende kontraktsrett
  • Offshore-kontrakter
  • Norsk juss på engelsk
  • Personskadeerstatning - Innføringskurs
  • Profesjonsansvar for revisorer
  • Yrkesskadeerstatning - Innføring og oppdatering
  • Due Diligence på eiendom
  • Norsk juss på engelsk
  • Cybersikkerhet - i teori og praksis
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • IT-kontrakter – klassiske fallgruver
  • IT-kontrakter – spesialistkurs
  • Innføring i praktisk konkursarbeid
  • Krav fra konkursbo
  • Legal Project Management
  • Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • Norsk juss på engelsk
  • Forvaltningsvedtak i domstolene
  • Evaluering i offentlige anskaffelser
  • Ekspropriasjonsrett - en innføring
  • Cybersikkerhet - i teori og praksis
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Norsk juss på engelsk
  • Den private formuen på skiftet
  • Fra bokettersyn til Høyesterett
  • Moms over landegrenser
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Praktisk strafferett
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • En innføring i transportretten - med nyhetsoppdateringer
  • Offshore-kontrakter
  • Fra bokettersyn til Høyesterett
  • Forvaltningsvedtak i domstolene
  • Diskrimineringsjuss