Personvern i en digitalisert verden – beskyttelse og etterlevelse

I en verden hvor digitaliseringen akselererer, og data står som en av virksomhetenes viktigste ressurser, blir personopplysninger og personvern mer sentralt enn noensinne. JUCs kurs i personvern og personopplysninger tilbyr en omfattende forståelse og praktisk innsikt i alt fra grunnleggende personvernprinsipper, til mer omfattende regelverk knyttet til cybersikkerhet, GDPR og den juridiske håndteringen av kunstig intelligens. Kursene er skreddersydd for advokater, jurister og andre praktikere som ønsker å navigere i personvernets komplekse landskap med tillit.

Styrk personvernsarbeidet med oppdatert kunnskap. Sikre compliance og tillit.

Gjennom interaktive og ekspertledede kurs, vil du lære hvordan du effektivt kan beskytte personopplysninger og sikre etterlevelse i din og dine klienters organisasjon. Kursene dekker de nyeste utfordringene, trendene og løsningene innen personvern og cybersikkerhet, og gir deg de verktøyene du trenger for å håndtere personopplysninger ansvarlig og i tråd med gjeldende lovgivning.

Styrk din ekspertise og bidra til en sikrere digital fremtid. Se våre kurs her:

Personopplysninger og Personvern: Juridisk Kompetanse for Digital Tidsalder

I en æra hvor digitalisering og databruk vokser eksponentielt, er forståelsen av personopplysninger og personvern mer kritisk enn noen gang. Hos JUC, tilbyr vi dyptgående kurs som utforsker de juridiske rammene og praksisene som beskytter individets rettigheter i den digitale verden.

Personopplysninger: Forståelse og Compliance

Våre kurs i behandling av personopplysninger gir deg de nødvendige verktøyene for å forstå og overholde gjeldende lovgivning, slik som GDPR (General Data Protection Regulation) og andre lokale personvernlover. Deltakerne vil lære om definisjoner av personopplysninger, prinsippene for lovlig behandling, rettighetene til den registrerte, samt virksomhetens plikter. Fra innsamling og lagring til sletting og databeskyttelse, våre kurs dekker alt du trenger for å håndtere personopplysninger på en lovlig og etisk måte.

Personvern: Sikring av Individets Rettigheter

Personvern står i kjernen av hvordan personopplysninger behandles. Våre kurs tar for seg nøkkelkonsepter og mekanismer som sikrer individets privatliv og frihet i behandlingen av deres data. Vi utforsker balansen mellom individets rett til privatliv og behovet for behandling av personopplysninger, inkludert samtykke, informasjonsplikt, og sikkerhetskrav. Gjennom praktiske eksempler og case-studier, får deltakerne innsikt i hvordan de kan implementere effektive personvernstrategier i sine organisasjoner.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.