Påmeldingsregler

Påmeldingsfrist

Hos JUC er det ingen påmeldingsfrist. Dersom det er ledige plasser, kan du melde deg på frem til arrangementets startdato.

Avmeldingsbetingelser for kurs

Dersom du er forhindret fra å delta på kurs/konferanse kan du melde deg av inntil 30 dager før kursstart og få full refusjon.

Ved påmelding senere enn 30 dager før kurs/konferansestart, er påmeldingen bindende, og vi kan dessverre ikke tilby tilbakebetaling av kursprisen. Vær oppmerksom på at JUC i sjeldne tilfeller kan endre avholdelsesformen på kurs etter din påmelding. Dersom dette skjer, har du ikke krav på refusjon, da selve undervisningsinnholdet forblir det samme.

Du er alltid velkommen til å sende en kollega i ditt sted, hvis du selv blir forhindret fra å delta på et kurs. Bare husk å gi oss beskjed før kursstart.

Avmeldingsbetingelser for nettverk

Påmelding til et nettverk er bindende. Hvis du er forhindret fra å delta på et enkelt møte, er du velkommen til å sende en kollega gratis for å ta din plass på møtet.

Avlysning eller flytting av arrangementer

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte våre arrangementer til annen dato. Dette vil typisk kun være i tilfelle hvor det er for få deltakere eller at kursleder/nettverksleder er rammet av sykdom.

Ved endring av dato på kurs/arrangement, på grunn av force majeure, refunderes ikke kursavgiften. Hvis du er forhindret i å delta på kurset/arrangementet på den nye dato, kan du i stedet få et tilgodebevis. JUC dekker ingen kostnader ved kansellering av transport, hotell og lignende.

Ved avlysning fra JUCs side, vil hele kursavgiften bli refundert, men vi dekker ingen kostnader ved avbestilling av transport, hotell og lignende.

Alternativt vil JUC være behjelpelige med å finne et annet kurs for deg.