Påmeldingsregler

PÅMELDINGSREGLER 

Påmeldingsfrist

Hos JUC er det ingen påmeldingsfrist. Hvis det er plass i gruppen, kan du melde deg på helt frem til nettverkets start.

Avmeldingsbetingelser

Blir du forhindret i å delta i et nettverk som du er påmeldt, kan du melde deg av inntil 90 dager før nettverkets start og motta full refusjon.

Hvis du melder deg på senere enn 90 dager før nettverkets start, er din påmelding bindende, og vi kan dessverre ikke tilby refusjon av din nettverkskontingent. Et nettverk anses som startet når 1. samling i sesongen har vært avholdt. Dersom du melder deg på et nettverk etter 1. samling anses førstkommende samling som gjeldende starttidspunkt.

Medlemskapet i JUCs nettverk er personlig etter oppstart. Det sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.

Avlysning av arrangementer

Vi forbeholder oss rett til å avlyse våre nettverk inntil 14 dager før arrangementets avholdelse i tilfelle av for få deltakere.

Ved avlysninger fra JUC sin side refunderes hele nettverkskontingenten, men vi dekker ikke eventuelle omkostninger ved kansellering av transport, hotell o.l. Alternativt vil JUC være behjelpelige med å finne et annet nettverk til deg.