Bygg din kompetanse innen entrepriserett, eiendom, bygg og utleie

Med et bredt spekter av reguleringer som påvirker byggebransjen, eiendomsmarkedet, og utleiesektoren, er det essensielt å holde seg oppdatert på lovgivning og praksis innen entrepriserett, eiendomsrett, og utleierett. Hos JUC utvikler vi spesialiserte kurs og sertifiseringer rettet mot rettslige og regulatoriske aspekter av byggeprosjekter, eiendomshandel, og utleieforhold for å tilby deg den mest relevante kunnskapen, enten du er entreprenør, byggherre, eiendomsutvikler, utleier, eller advokat.

Oppnå ekspertise i entrepriseretten, eiendomsretten, og utleieretten gjennom kurs ledet av noen av bransjens mest erfarne advokater og praktikere. Utforsk vårt omfattende tilbud og finn kursene som best matcher din rolle, ambisjon, og behov innenfor entrepriserett, eiendom, bygg og utleie her:

Juss i Eiendom, Bygg og Utleie: Navigerer i Reguleringer og Avtaler

Juridiske spørsmål innen eiendom, bygg og utleie utgjør en viktig del av den profesjonelle virksomheten og påvirker både private og kommersielle aktører. Hos JUC, tilbyr vi kurs som dekker juridiske prinsipper og praktisk håndtering av saker relatert til disse sektorene. Vårt mål er å gi deltakerne innsikten og verktøyene de trenger for å navigere i det juridiske landskapet effektivt.

Eiendomsrett: Grunnlag og Overføring

Kurset starter med en grundig gjennomgang av eiendomsrettslige prinsipper, fokuserer på hvordan rettigheter til fast eiendom etableres, overføres og registreres. Deltakerne vil lære om prosessen for kjøp og salg av eiendom, herunder tinglysning, due diligence og avtaleutforming, samt hvordan ulike rettigheter og heftelser påvirker eiendomstransaksjoner.

Bygg- og Planleggingsrett

Innen bygg og planlegging vil kurset dekke de juridiske rammene som styrer utvikling og konstruksjon av byggeprosjekter. Dette inkluderer plan- og bygningsloven, byggetillatelser, ansvar og forsikringskrav, samt håndtering av tvister relatert til byggekontrakter. Deltakerne vil få forståelse for de juridiske aspektene ved byggeprosessen, fra planleggingsstadiet til ferdigstillelse.

Utleierett: Avtaler og Tvisteløsning

På utleiesiden vil fokuset være på juridiske spørsmål knyttet til leie av bolig og næringseiendom. Kurset vil utforske ulike typer leieavtaler, rettigheter og plikter for utleiere og leietakere, regulering av leieforhold, og prosedyrer for oppsigelse og utflytting. Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til tvisteløsning og håndtering av konflikter mellom partene i et leieforhold.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.