Kurs

Compliancerollen og selskapskultur – hvordan få ledere og ansatte til å ta gode beslutninger

Complianceutdanning - modul 4

7

timer

7995 NOK.

Innhold

Compliance og risikostyring er allerede en viktig funksjon i mange virksomheter i dag grunnet stadig økende lovkrav og forventninger. Spesielt i regulerte og risikoutsatte bransjer utgjør funksjonen i større grad en sentral del av organisasjonen. Som en disiplin er compliance og risikostyring et felt i vekst.

Compliance er noe som må læres gjennom erfaring. Dette nettverket ledes derfor av erfarne fagfolk som har lang operativ erfaring fra ulike virksomheter i risikoutsatte industrier og som selv har «stått i stormen». I løpet av de ulike modulene vil du også møte flere anerkjente praktikere og teoretikere i Norge og noen av de mest erfarne compliance-ekspertene fra andre land. Norske tilsynsmyndigheter vil også gi en oppdatering av forventninger til virksomheters arbeid med compliance.
Med JUC og Vier Advokatfirma sin complianceutdanning får du unik kunnskap om moderne, effektiv compliance over fem kursdager sammen med kurslederne Irmela van der Bijl Mysen og Roar Østby. Med seg har de flere kunnskapsrike og spennende innledere.

Sertifisering

Dette kurset er en del av en sertifiseringsprosess, hvor deltakelse i alle modulene er nødvendig for å oppnå sertifiseringen.

Disse modulene er:
Modul 1: Lovgivning og rammene
Modul 2: Complianceprogrammet og risikostyring
Modul 3: Forretningspartnere og Integrity Due Diligence / aktsomhetsvurderinger, monitorering og testing
Modul 4: Compliancerollen og selskapskultur – hvordan få ledere og ansatte til å ta gode beslutninger
Modul 5: Varslinger og håndtering av uønskede hendelser 

Gjennom sertifiseringen vil man få innsikt i eksisterende og kommende lovkrav og forventninger som antikorrupsjon, bedrageri, anti-hvitvasking, sanksjoner og eksportkontroll etc. Hovedfokuset vil likevel være på hvordan man etablerer, gjennomfører og utøver effektiv compliance- og forretningsetikk i praksis i en virksomhet. Vi bruker konkrete saker fra virkeligheten som grunnlag for diskusjon. Formålet med kurset er at du skal få motivasjon, inspirasjon og stå enda bedre rustet til å utøve din rolle som compliance-ansvarlig i din bedrift.

Dersom det er ønskelig med faglig fordypning på et spesifikt område, er det nå mulig å delta på enkeltstående moduler.

Modul 4 tar for seg følgende emner: 

  • Compliance-rollen: introduksjon 
  • «The human behaviour» og hvordan dette  påvirker vår kapasitet til å ta gode valg
  • Case studies, workshops og dilemmadiskusjon

Målgruppe

Utdanningen er målrettet mot praktikere (jurister og ikke-jurister) innenfor offentlig og privat sektor, og passer også for advokater som søker en bedre forståelse for compliance som fagområde.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.