Undervisere

Tilbake

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen var ansvarlig for å utvikle og styre det totale HMS-arbeidet, inkludert sikring, i selskapet. TINE SA er en av Norges største næringsmiddelbedrifter med ca. 5.400 ansatte og en omsetning på om lag 24,5 milliarder NOK i 2021.,

Fredrik har 20 års erfaring innenfor HMS, sikring (HSSE) og kvalitetsledelse (QA), og kan vise til gode resultater fra ulike store selskaper i konkurranseutsatt virksomhet. Siden 2002 har han hatt lederstillinger innen sine fagområder i entreprenørbransjen, hos verdensledende leverandører av subsea-utstyr, i kraftbransjen, og på operatørsiden i olje- og gassektoren.

Fredrik har betydelig praksis som revisjonsleder i forbindelse med gjennomføring av interne og eksterne kvalitets- og HMS-revisjoner. Fredrik har i tillegg lang erfaring som bidragsyter i prosesser knyttet til sertifisering og resertifisering mot krav i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (nå ISO 45001).

Fredrik kjenner godt til ulike systemstrukturer og prosesser innen de aktuelle fagfeltene. Har kunnskap om teknikker og forskjellige verktøy som benyttes i forbindelse med gjennomføring av kontinuerlige forbedringsprosesser. Han har innsikt i innholdet i norske lover, regler, forskrifter, myndighetskrav, normer og standarder i forhold til HMS og kvalitetssikring for både bygg- og anleggsnæringen, kraftbransjen, landbasert industri, offshoreindustri, og nå også næringsmiddelindustrien. Han har omfattende innsikt i og erfaring med hva som vil fungere for å bygge en felles organisasjonskultur der alle har fokus på egen og andres sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen.

Jensen evner å engasjere og er en dyktig formidler av temaer innen HMS og kvalitetsledelse. Han lar andre få innsyn i hans erfaringer og den kunnskapen han har tilegnet seg gjennom 20 år i ulike bransjer. Han er god til å eksemplifisere, belyse temaer fra forskjellige perspektiver, og gi lytteren «bilder» å koble det faglige stoffet til.