Undervisere

Tilbake

Hanne Brun Haugen

Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS

Hanne Brun Haugen har gjennom flere år arbeidet som prosjektleder ved behandling av konkursbo og gjeldsforhandlinger. Hun har vært tilknyttet insolvens- og restruktureringsavdelingen til Advokatfirmaet Ræder AS siden 2014 og er en erfaren konkursrettsadvokat. I tillegg har Hanne omfattende kompetanse innen styreansvarssaker/rådgivning til styre og ledelse, tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, omtvistede pengekrav og generell selskapsrett.