Undervisere

Tilbake

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen

Advokat og partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen arbeider hovedsakelig med profesjonsansvar, styreansvar, forsikringsrett og sjørett. Han bistår både norske og utenlandske forsikringsselskap og -kunder, inkludert forsikringsformidlere, med rådgivning omkring forsikringsdekninger, erstatningsansvar, regulatorisk rammeverk og privatrettslige avtaler. Hans Kenneth Viga-Gerhardsen fører jevnlig saker for domstolene. Han har også publisert flere fagartikler på sine spesialområder, og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for forsikring.,