Undervisere

Tilbake

Jeffrey Cottle

Partner, advokatfirmaet Brown Rudnick, Storbritannia

Jeffrey Cottle er partner i advokatfirmaet BrownRudnick i firmaets White Collar Defense, Investigations & Compliance Practice Group. Han jobber ved firmaets kontorer i USA og Storbritannia, og betjener en global kundebase.

Jeffs praksis fokuserer på økonomisk kriminalitet og compliance-saker, med hovedfokus på bedrageri, korrupsjon, handelssanksjoner og eksportkontroll.

Jeff gjennomfører interne undersøkelser av brudd på selskapers retningslinjer og lover, og bistår som forsvarer i etterforskningssaker igangsatt av offentlige myndigheter som U.S. Department of Justice og U.S. Securities Exchange Commission, samt U.K. Serious Fraud Office.

Han rådgir vedrørende alle aspekter av compliance-programmer inkludert opplæring, risikovurdering, due diligence på tredjeparter og overvåkings-/revisjons.

Jeff har hatt ledende stillinger som intern compliance-rådgiver hos store selskaper med hovedkontor i USA, Europa og Australia. Han har vært leder for compliance / antikorrupsjonsfunksjonen i selskaper med virksomhet i høyrisikojurisdiksjoner, fra Afrika til Asia, og Eurasia til Latin-Amerika.