Sertifisering

Sertifisering for Offentlig anskaffelser – Bærekraft

En gjennomgang av de viktigste reglene en innkjøper må kjenne til
21

timer

22995 NOK.

Innhold

De siste årene har det vært et økt fokus på bærekraftige anskaffelser. Dette følges nå opp med strengere krav til innkjøpere om å hensynta klima og miljø. På sertifiseringen vil man gjennomgå de viktigste reglene en innkjøper må kjenne til innenfor krav til miljø, sosiale hensyn og arbeidskriminalitet. Vi vil se på hvordan innkjøpere kan og skal ta hensyn til miljø og klima, hvordan sosiale hensyn kan vektlegges og hva oppdragsgivere skal fokusere på for å minske risikoen for arbeidslivskriminalitet i forbindelse med gjennomføringen av offentlige kontrakter. Etter endt kurs skal deltaker kunne ha tilstrekkelig kunnskap om emnene til å ta DFØs sertifiseringstest SOA Bærekraft. 
 
Flere endringer i anskaffelsesregelverket som trer i kraft 01.01.2024, gjør at den eksisterende fagplanen SOA Bærekraft ikke lenger er i samsvar med de nye delene av regelverket. En oppdatert fagplan vil bli tilgjengelig i begynnelsen av januar. 
 
Vennligst merk at det kan forekomme endringer i modulenes innhold. Vi forbeholder oss retten til å gjøre nødvendige justeringer for å sikre at sertifiseringen forblir relevant og oppdatert. 
 
Modul 1: Introduksjon til SOA Bærekraft og Bærekraftige Anskaffelser 
 • SOA Bærekraft - Hva er det? 
 • Målsettinger og intensjoner bak SOA Bærekraft 
 • Samfunnsansvar og bærekraft i anskaffelser 
 • Gjennomgang av de grunnleggende begrepene i SOA Bærekraft 
 • Diskusjon om viktigheten av samfunnsansvar i anskaffelser 
 • Eksempler på vellykkede bærekraftige anskaffelser 

Modul 2: Klima- og Miljøkrav i Offentlige Anskaffelser fra 2024 
 • Endringer i anskaffelsesregelverket fra 2024 
 • Kravene til oppdragsgivere 
 • Vekting av klima- og miljøhensyn 
 • Hvordan formulere effektive klima- og miljøkrav 
 • Gjennomgang av de nye kravene og forskriftsendringene 
 • Praktisk øvelse: Formulering av klima- og miljøkrav 
 • Diskusjon om utfordringer og beste praksis 

Modul 3: Implementering av Bærekraftige Anskaffelser 
 • Kompetansebygging for virksomheter og enkeltpersoner 
 • Kontraktsoppfølging og evaluering 
 • Markedsdialog og samarbeid med leverandører 
 • Oppfølging av miljøkrav og dokumentasjon 
 • Utvikling av kompetanseplaner for virksomheter 
 • Simulering av en markedsdialog 
 • Evaluering av kontraktsgjennomføring med bærekraftfokus 
 • Utforming av oppfølgingsprosesser for miljøkrav 

Dette kurset gir deltakerne en helhetlig forståelse av SOA Bærekraft og forbereder dem på de kommende endringene i offentlige anskaffelser. Hver modul inneholder teoretisk kunnskap, praktiske øvelser og diskusjonsmuligheter for å sikre en interaktiv læringsopplevelse. 
 

Målgruppe

Dette kurset er designet for anskaffelsesansvarlige, ledere, juridiske fagfolk, miljørådgivere, og spesialister som ønsker å forstå og implementere prinsippene for bærekraftige anskaffelser i samsvar med de kommende regelendringene, med fokus på SOA Bærekraft og nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser fra 2024. 
 

 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.