Undervisere

Tilbake

Jørgen Svartebekk

Advokat og partner, Riisa & Co

Jørgen Svartebekk arbeider med forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger innenfor flere felter, herunder personskade, profesjonsansvar, transport- og alminnelige forsikringsrett.

Jørgen Svartebekk har bred prosedyreerfaring, og har møterett for Høyesterett.