Undervisere

Tilbake

Maria Ervik Løvold

Assisterende juridisk direktør, DNB Bank ASA

Maria Ervik Løvold arbeider med generell forretningsmessig rådgivning med hovedvekt på finansrett, selskapsrett, restrukturering og konkurs. Hun jobber som advokat og assisterende juridisk direktør i DNB Bank ASA og er bl.a. ansvarlig for levering av juridiske tjenester til bankens sentrale spesialengasjementsmiljø. Videre er hun ansvarlig for løpende rådgivning til forretningsområdene Bedriftsmarked og Personmarked i DNB. ,

Løvold er utdannet cand. jur. fra Universitetet i Oslo i 2004 og fikk advokatbevilling i 2006., Fra 2004 til 2010 jobbet hun som advokatfullmektig og etter hvert ansvarlig advokat i advokatfirmaet Brækhus Dege ANS. Der jobbet hun primært med firmaets bostyrere og hadde også flere styreverv. I 2010 begynte hun i DNB Juridisk som advokat og i 2013 ble hun leder av Bankseksjonen, før hun i 2016 ble assisterende juridisk direktør.,