Om JUC

Undervisere

Tilbake

Nora Hader

Manager, Gransking og Compliance, PwC Norge

Nora Hader,jobber hovedsakelig med granskingsoppdrag knyttet til økonomiske misligheter og arbeidsrettslige problemstillinger og ESG Due Due dilince-prosesser. I forbindelse med granskingsoppdrag har hun vært med på å kartlegge saksforhold, intervjuer, dokumentgjennomgang, analyser og rapportskriving. Hun har bistått virksomheter i offentlig og privat sektor. Hun jobber også med compliance og bakgrunnsundersøkelser (IDD/anti-korrupsjon DD/ESG DD). Innenfor ESG DD-prosesser har hun særlig fokus på menneskerettigheter.