Undervisere

Tilbake

Preben Helverschou

Partner og Advokat, Advokatfirmaet Selmer

Preben Helverschou er advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer og har omfattende erfaring med utforming, forhandling og tvisteløsning i tilknytning til offshore og shipping-kontrakter, skipsbyggingskontrakter og andre installasjon- og leveranseavtaler. Preben bistår regelmessig norske og internasjonale klienter i kontraktsforhandlinger og i tvister under ulike offshore-kontrakter både knyttet til olje & gas og havvind. Han har særlig erfaring med subsea-kontrakter og bistår løpende flere klienter som opererer innen dette segmentet.