Undervisere

Tilbake

Sigrid Haanes Marton

Master i Rettvitenskap, Tromsø Universitet

Sigrid Haanes Marton har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø og hun arbeider nå i eiendomsavdelingen til Ræder. Sigrid skrev masteroppgave om «Forvaltningspraksis ved vindkraftutbygging på reinbeiteområder» våren 2021.