Undervisere

Tilbake

Tone Grivi

Advokat, Haavind AS

Tone Grivi Berntsen er spesialisert innen selskapsrett og M&A, og leder Haavinds satsning innen ESG. Innen ESG-området bistår hun selskaper med et bredt spekter av juridiske spørsmål knyttet til bærekraftig finans. I tillegg jobber Tone med løpende strategisk rådgivning til styret og ledelse, hvor ESG får stadig større betydning.

Tone bistår også selskaper med å sikre etterlevelse av åpenhetsloven, og har god erfaring med praktisk implementering av loven. Tone har også erfaring fra rådgivning knyttet til sanksjons- og eksportkontroll, og foretar granskinger og undersøkelser i større offentlig eide virksomheter. Tone holder jevnlig foredrag innen ESG området, og bidrar også i forbindelse med opplæring og kursing.

Tone er Cand.jur fra Universitetet i Oslo og har en LLM fra Universitetet i Southampton.