Hold deg oppdatert innen EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrett med JUC

EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrett er alle sentrale områder innen juss som har stor betydning for både offentlige organer og private virksomheter. Hos JUC tilbyr vi skreddersydde kurs innen disse områdene som gir deltakerne en grundig forståelse av regelverket og praksisen.

Våre kurs dekker en rekke relevante emner innen EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrett, inkludert EU/EØS-lovgivning, konkurranselovgivning, offentlige anskaffelser, og reglene for offentlige innkjøp. Ved å delta på våre kurs vil deltakerne få en omfattende oversikt over de juridiske rammene som styrer disse områdene, samt praktiske verktøy for å anvende lovgivningen i praksis.

Se våre kurs innen EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrett:

Naviger gjennom EØS-rett, Konkurranserett og Anskaffelsesrettens komplekse landskap med JUC

EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrett er alle dynamiske områder som stadig utvikler seg i lys av endringer i lovverket og markedstrender. Aktuelle temaer innen disse områdene inkluderer reglene for offentlige anskaffelser, konkurranseregulering, statsstøtte og handelsavtaler.

Med den stadig økende kompleksiteten i det internasjonale markedet blir kunnskap om EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrett stadig viktigere for juridiske fagpersoner. Våre kurs innen disse områdene gir deltakerne en dyp forståelse av de juridiske rammene som styrer disse områdene, samt praktiske verktøy for å håndtere komplekse juridiske spørsmål og problemstillinger.

Vi fokuserer på å gi deltakerne den kunnskapen og kompetansen de trenger for å lykkes i en stadig mer globalisert og konkurransedyktig virkelighet. Ved å delta på våre kurs kan deltakerne styrke sin kompetanse og være bedre rustet til å møte utfordringene i EØS-rett, konkurranserett og anskaffelsesrettens komplekse landskap.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.