Naviger i offentlig rett: kommunalrett og forvaltningsrett

Offentlig rett står i kjernen av samfunnsutviklingen, forvaltning og regulering av samfunnets ressurser, og i ivaretakelsen av borgernes rettigheter. Våre kurs innenfor offentlig rett, kommunalrett og forvaltningsrett tilbyr en omfattende innføring og dypdykk i viktige rettsområder som vann- og avløpsrett, ekspropriasjonsrett, og mer. Disse kursene er utviklet for å ruste jurister, advokater og praktikere innen offentlig sektor med den nødvendige innsikten og verktøyene for å håndtere juridiske utfordringer med autoritet og presisjon.

Styrk din rolle i offentlig sektor. Bli ekspert på forvaltning av samfunnets grunnleggende behov.

Gjennom interaktive kurs ledet av eksperter, tilbyr kursene praktisk kunnskap og verktøy for effektiv håndtering av komplekse juridiske spørsmål innen offentlig rett. Vårt mål er å berike din forståelse og kunnskapsgrunnleg, slik at du er bedre rustet i møte med problemstillinger og utfordringer som påvirker samfunnet.

Utforsk våre kurs for å ta steget vider i offentlig rett her:

Offentlig Rett: Veien gjennom Kommunalrett og Forvaltningsrett

I en tid hvor forvaltningen spiller en nøkkelrolle i borgernes hverdag og i utviklingen av våre samfunn, er forståelsen av kommunalrett og forvaltningsrett avgjørende. Hos JUC, tilbyr vi spesialiserte kurs som dykker ned i disse fundamentale områdene av offentlig rett, for å utruste deltakere med den juridiske innsikten og verktøyene som kreves for å navigere og påvirke offentlig politikk og administrasjon.

Kommunalrett: Grunnlaget for Lokal Forvaltning

Våre kurs i kommunalrett gir en omfattende forståelse av de juridiske rammene som regulerer lokalforvaltningen. Deltakerne vil lære om kommuners og fylkeskommuners rettigheter og plikter, organisering, og det juridiske grunnlaget for deres virksomhet. Fra plan- og bygningsrett til kommunal økonomi, dekker vi hvordan kommunalrett påvirker alt fra arealplanlegging til tjenesteyting, og gir deltakerne kunnskapen de trenger for å arbeide effektivt innenfor eller i samarbeid med kommunal sektor.

Forvaltningsrett: Rettigheter og Plikter i Offentlig Forvaltning

Forvaltningsretten står sentralt i hvordan offentlige myndigheter utøver sin makt og hvordan borgernes rettigheter beskyttes. Gjennom våre kurs får deltakerne inngående kjennskap til forvaltningslovens prinsipper, som legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og kravet til forsvarlig saksbehandling. Vi dekker også klageprosedyrer, offentlighet i forvaltningen, og hvordan enkeltvedtak og forskrifter utformes for å sikre en rettferdig og effektiv forvaltning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.