Kurs i tinglysning

Se vårt utvalg:

Sikring av Rettigheter og Eiendom

Tinglysning spiller en avgjørende rolle i rettssikkerheten knyttet til fast eiendom, løsøre og andre rettigheter. Hos JUC, tilbyr vi et dyptgående kurs designet for å gi deltakere en omfattende forståelse av tinglysningsprosessen, dens betydning, og hvordan den påvirker både individuelle og juridiske personers eiendomsrettigheter.

Grunnleggende om Tinglysning

Kurset introduserer deltakerne til de grunnleggende prinsippene for tinglysning, inkludert hva som kan tinglyses, hvordan tinglysningsprosessen fungerer, og hvilken juridisk effekt tinglysning har. Deltakerne vil lære om ulike typer dokumenter som krever tinglysning, for eksempel skjøter, pantobligasjoner, og ektepakter, samt prosedyrer for elektronisk tinglysning.

Tinglysningens Praktiske Implikasjoner

Videre vil kurset dekke de praktiske implikasjonene av tinglysning, som hvordan tinglyste dokumenter påvirker kjøp, salg og finansiering av fast eiendom. Vi vil også utforske hvordan tinglysning beskytter rettighetshavere mot tredjepartskrav og betydningen av prioritet i rettigheter knyttet til fast eiendom.

Avanserte Temaer i Tinglysning

For de som ønsker å dykke dypere, vil kurset tilby innsikt i mer komplekse aspekter ved tinglysning, som rettskonflikter, grenser for tinglysningens beskyttelse, og spesielle regler for tinglysning av skip, luftfartøy og annet løsøre. Gjennom case-studier og praktiske øvelser, vil deltakerne få verdifull erfaring som kan anvendes i juridisk praksis.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.