Lokaler

De fleste av JUCs nettverkssamlinger og kurs holdes i egnede lokaler på 

Konferansesenteret Høyres Hus 
Stortingsgaten 20
0161 Oslo

Ingeniørenes Hus
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo


Ved endring av arrangementssted gir vi beskjed til de berørte kurs-/nettverksdeltakere.