Lokaler

De fleste av JUCs nettverkssamlinger holdes i egnede lokaler på 

Konferansesenteret Høyres Hus 
Stortingsgaten 20
0161 Oslo

Ingeniørenes Hus
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo


Ved endring av arrangementssted gis det beskjed til det aktuelle nettverket.