Kurs

ESG under oppkjøp, eierskap og salg

Hvordan takle nåværende og fremtidige ESG-problemstillinger

14

timer

10995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Utbytte

Kurset gir grunnleggende kunnskap om Environment, Social og Governance under oppkjøp, eierskap og salg.

 

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha en helhetlig forståelse for ESG Due Diligence-prosesser i M&A-prosesser og salgsprosesser, både fra investorens og virksomhetens perspektiv. I tillegg vil du få en forståelse av hvordan man kan jobbe med ESG under eierskapsperioden, både ut fra eierperspektiv og selskapsperspektiv.

 

Du vil også forstå:

 • ESG problemstillinger i en virksomhet
 • ESG som en del av selskapsstyringen
 • ESG Due Diligence metodikk
 • Juridiske rammeverk for ESG: Åpenhetsloven, EU Taxonomy, ILOs konvensjoner, FCPA/UKBA og norsk foretaksstraff, menneskerettsloven, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv mm.

 

I tillegg til teoretisk og juridisk kunnskap, vil også kurset styrke dine praktiske ferdigheter.


Du får blant annet:

 • Kunnskap for å takle de utfordringene som man møter i nåværende og fremtidige ESG-problemstillinger
 • Dypere innsikt i vurderingen av ESG-risiko
 • En forståelse av diverse fagområder innenfor ESG
 • Verktøy til å håndtere ESG-prosesser i M&A: vesentlighetsanalyse og modenhetsanalyse av ESG-indikatorer
 • Faglig oppdatering på eksisterende og kommende tiltak, f.eks. forbedring av rapportering på klimafotavtrykk, leverandørkontroll eller varslingskanaler
 • Kjennskap til globale trender innenfor bærekraft, leverandørkontroll, anti-korrupsjon mm.


Som resultat vil kursdeltakere både forstå ESG-problematikken i konkrete investeringsprosesser og ha en helhetlig forståelse av ESG som et fagområde.

 

Innhold

Viktigheten av ESG for selskaper og investorer er stigende. Interessenter har stadig større forventninger til hvordan virksomheter skal ta samfunnsansvar, i tillegg til at det kommer stadig strengere krav til integrering av ESG-faktorer i selskapsstyring og investeringsprosesser.

 

FNs bærekraftsmål har også vært en bidragsyter i å sette fokus på hvordan virksomheter opererer og det forventes at de både bidrar positivt til bærekraftig vekst samtidig som de må håndtere negative effekter knyttet til drift, produksjon og/eller tjenester.

 

Arbeid med ESG handler både om å skape oppsidemuligheter og å redusere risiko, noe vi ønsker å utforske i dette todagerskurset.

 

Innhold er bla.a:

 

 • Introduksjon til ESG:

- Kurset vil starte med å besvare hva er ESG og hvorfor virksomheter burde jobbe med ESG. Dette inkluderer en gjennomgang av hva begrepet betyr og hvilke standarder og regelverk som gjelder på internasjonalt, europeisk og nasjonalt nivå. Deltakere vil også få et innblikk i beste praksis.

 

Videre vil kurset fokusere på hvordan virksomheter kan jobbe med ESG:

 

 • ESG under oppkjøp:

- Under dette temaet går vi gjennom hvordan man jobber med ESG i en M&A-prosess. Dette inkluderer også en workshop hvor deltakerne aktivt skal være med på en ESG DD av et fiktivt selskap.

 

 • ESG under eierskapet:

- Når man har gått igjennom oppkjøpsprosessen vil vi fokusere på hvordan man jobber med et selskap under eierskapet. Dette inkluderer onboarding og/eller integrering av nye selskap og hvordan man kan sikre at ESG blir en del av selskapsstyringen til en virksomhet. Som en del av dette temaet vil vi også gå grundig gjennom hvordan man kan jobbe med ESG i forbindelse med leverandøroppfølging.

 

 • ESG ved salg:

- Her vil vi gjennomgå hvilke aktiviteter som er viktige ved et eventuelt salg for å profilere virksomhetens ESG-profil på en best mulig måte.

 

Andre emner er bl.a.:

 • Relevant regulering
 • Beste praksis
 • ESG i leverandørkontroll
 • ESG i oppkjøp, eierskap og salg
 • Oppbygging av helhetlig rammeverk for etterlevelse

 

Målgruppe

Kurset passer for analytikere, forvaltere, jurister og andre ansatte som jobber med M&A, compliance personell (både ledere og utførende) og jurister/advokater som jobber i juridisk avdeling i mellomstore og store virksomheter.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.


Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.

Del på sosiale medier

in
t
f