Kurs

Implementering av Bærekraftige Anskaffelser

Modul 3

7

timer

6995 NOK.

Innhold 

Dette kurset gir deltakerne en helhetlig forståelse av SOA Bærekraft og de sentrale prinsippene for offentlige anskaffelser. Fokuset ligger på å integrere bærekraftige prinsipper i hele anskaffelsesprosessen, fra planlegging til kontraktinngåelse. Målet er å utstyre deltakerne med nødvendig kunnskap til å navigere gjennom anskaffelsesprosessen i samsvar med gjeldende regelverk og bærekraftsmål. 
 
Vennligst merk at det kan forekomme endringer i modulenes innhold. Vi forbeholder oss retten til å gjøre nødvendige justeringer for å sikre at sertifiseringen forblir relevant og oppdatert. 
 
Dette kurset er en del av sertifiseringsprosessen, og deltakelse i alle modulene er nødvendig for å oppnå sertifiseringen. 
 
Modul 3 tar for seg følgende emner: 
  • Forstå FNs veiledende prinsipper for      næringsliv og menneskerettigheter og dens betydning for offentlige      innkjøp.
  • Kjenne til DFØs høyrisikoliste over      produktkategorier.
  • Være kjent med ILOs kjernekonvensjoner og      OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.
  • Forstå Åpenhetsloven og dens      implikasjoner for offentlige anskaffelser.
  • Vite om innholdet og formålet med      bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser § 5 og § 6 som handler om å      fremme grunnleggende menneskerettigheter og sikre lønns- og arbeidsvilkår.


Målgruppe

Dette kurset er designet for anskaffelsesansvarlige, ledere, juridiske fagfolk, miljørådgivere og spesialister som ønsker å forstå og implementere prinsippene for bærekraftige anskaffelser i samsvar med de kommende regelendringene, med fokus på SOA Bærekraft og nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser fra 2024. 
 

Materialer 

Deltakerne får tilgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal. 

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.