Kurs

Introduksjon til Helsenæringen

Legemidler og medisinsk utstyr

3

timer

3995 NOK.

Innhold

Kurset tar for seg sentrale juridiske spørsmål som kan oppstå i produktenes livssyklus, fra utvikling og utprøving til endelig godkjenning og påfølgende markedsføring.

Du vil også få et innblikk i den norske modellen for distribusjon av legemidler og medisinsk utstyr, samt de spesielle reglene for reklame for disse produktene.

Temaene for kurset er:
  • Kliniske studier og avtaler knyttet til dette.
  • Eksklusiv rettighetsbeskyttelse og håndhevelse (patenter, SPCer og varemerker), inkludert generiske og biotilsvarende legemidler.
  • Godkjenning , prissetting , distribusjon av medisiner i Norge.
  • Markedsføring og reklame for legemidler og medisinsk utstyr.
  • Samarbeid mellom helsepersonell og bedrifter .

Utbytte

Formålet med dette kurset er å gi deg et innblikk i de regler og problemstillinger som finnes for legemidler og medisinsk utstyr, spesielt når det gjelder forskning og utvikling, immaterielle rettigheter, godkjenning, distribusjon, markedsføring og bransjesamarbeid med helsepersonell.

På kurset får du blant annet:
  • En grunnleggende introduksjon til Helsenæringen, de sentrale aktørene og de viktigste rettsregler.
  • Kunnskap om de viktigste immaterialrettslige spørsmål innen utvikling og handel med legemidler og medisinsk utstyr.
  • Innsikt i forholdet mellom ulike typer av legemidler.
  • Kjennskap til de spesielle markedsføringsreglene for legemidler og utstyr.
  • Innsikt i reglene for bransjens samarbeid med helsepersonell.

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokatfullmektiger , advokater, internjurister, samt jurister i relevante offentlige myndigheter som ønsker en tverrgående introduksjon til reglene om legemidler og medisinsk utstyr.

Undervisningsform

Vi holder korte foredrag om de ulike temaene og trekker de store linjer der hvor det er nødvendig. Vi vil også avslutte formiddagen hvor vi ser på fremtiden for helsenæringen gjennom en panelsamtale med sentrale aktører i helsenæringen.


Materiale

Du får tilgang til relevant kursmateriell på vår nettportal JUC.no

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.