Kurs

Konkurransegjennomføring

Modul 3

7

timer

6995 NOK.

Innhold


Sertifiseringen for offentlig anskaffelser (SOA) gir en innføring i de viktigste reglene som både innkjøpere og leverandører må kjenne til innen offentlige anskaffelser. Kurset dekker anskaffelsesprosessen fra planleggingsstadiet til kontrakt inngås og går gjennom grunnleggende hensyn, praktiske tips, samt dybdeanalyse av viktige problemstillinger som lovlige kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, evaluering og avvisning. Målet er at deltakerne skal få grunnleggende innsikt og forståelse for regelverket. Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre DFØs sertifiseringstest innen SOA Basis.
Sertifiseringen gir deltakerne en grundig forståelse av de sentrale prinsippene som styrer offentlige anskaffelser. Målet er å utruste deltakerne med nødvendig kunnskap for å navigere gjennom anskaffelsesprosessen i samsvar med gjeldende regelverk.

Sertifisering

Dette kurset er en del av en sertifiseringsprosess, hvor deltakelse i alle modulene er nødvendig for å oppnå sertifiseringen.

Disse modulene er:
Innføringsmodul: Lovens grunnleggende prinsipper og begreper for offentlige anskaffelser
Modul 2: Kjerneelementer innen kontraktstrategi og anskaffelsesforberedelse
Modul 3: Konkurransegjennomføring
Modul 4: Kontraktsoppfølging
Modul 5: Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

SOA Basis-sertifiseringen gir deltakerne en grundig forståelse av de sentrale prinsippene som styrer offentlige anskaffelser. Målet er å utruste både innkjøpere og leverandører med nødvendig kunnskap for å navigere gjennom anskaffelsesprosessen i samsvar med gjeldende regelverk.

Dersom det er ønskelig med faglig fordypning på et spesifikt område, er det nå mulig å delta på enkeltstående moduler.

Dette kurset er Modul 3, og tar for seg følgende emner:
  • Kunne håndtere kommunikasjon og      forhandlinger i henhold til regelverket.
  • Vurdere tilbud og foreta valg av      leverandør basert på fastsatte kriterier.
  • Vite hva som kan forhandles om og hvordan      man effektivt gjennomfører forhandlinger.

Målgruppe

Denne sertifiseringen er egnet for innkjøpere, leverandører, og andre interessenter som ønsker en grundig innsikt i offentlige anskaffelser og innkjøp.

Materialer

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetanseutvikling

Hos JUC finner du juridiske kurs innenfor et bredt spekter av arbeidsområder. Vi tilbyr både grunnkurs og spesialiserte kurs som kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning.

Våre kurs undervises av ledende norske og internasjonale eksperter som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innen ulike rettsområder. Du vil få konkrete verktøy som du kan anvende i ditt daglige arbeid, samt et unikt innblikk i ny lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis med fokus på betydningen for ditt spesifikke arbeidsområde.