Kurs

Mekling for å løse tvister - innføring

Innføringskurs i mekling for å løse tvister

3

timer

3995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Relaterte produkter

Innhold

Dette kurset er en del av et heldagskurs, som også tilbys som halvdagskurs.

Dette innføringskurset i mekling vil gi deg en forståelse av hva mekling er og hvordan det fungerer som en tvisteløsningsmekanisme. Mekling er stadig mer populært både innenfor og utenfor rettsapparatet, og gir partene muligheten til å finne en løsning på sin tvist uten å overlate avgjørelsen til en dommer.

Kurset vil lære deg om forskjellen mellom rettsmekling og utenrettslig mekling, og hvordan mekling kan være en skånsom og effektiv måte å løse konflikter på. Du vil også lære om konflikthåndtering og hvilke faktorer som bør vurderes når man jobber med parter i konflikt, inkludert deeskalering, tillitsbygging og kommunikasjonsteknikker.

Videre vil kurset dekke hvordan man kan gjennomføre meklinger i praksis og hvordan man kan bruke digitale plattformer for å gjøre meklingsprosessen mer effektiv. Du vil også lære om aktørene som deltar i mekling, og spesielt om rolleforståelsen for advokater som ofte er involvert i meklingsprosesser.

Til slutt vil kurset gi deg verktøy og teknikker for å komme frem til bærekraftige og håndhevbare avtaler i meklingssituasjoner. Dette vil inkludere en gjennomgang av ulike typer avtaler og hvordan man kan sikre at de er rettferdige for alle involverte parter. Dette innføringskurset i mekling vil gi deg en solid forståelse av mekling som en tvisteløsningsmekanisme, og vil være et godt utgangspunkt for videre læring og utvikling på området.


Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for mekling, samt for meklere som ønsker faglig påfyll i sitt virke som mekler. Kurset er også relevant for andre faggrupper som ønsker å få kunnskap og innsikt i hva mekling er, og hvordan man kan benytte kunnskap om mekling i sitt daglige arbeid.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.
Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Del på sosiale medier

in
t
f

Relaterte produkter