Nettverk

Nettverk i Næringseiendom

Vi navigerer oss i næringseiendomssektoren: fra reguleringer til byutvikling og bæredyktige investeringer  

20

timer

26950 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Innhold

Næringseiendom er et dynamisk område som påvirker både næringsliv og samfunn. Vårt nettverk gir deg muligheten til å fordype deg videre i viktige aspekter ved næringseiendomssektoren.


Vi vil diskutere utfordringer knyttet til byutvikling og samspillet med kommunene, samt viktige temaer som reguleringer, anleggsbidrag, utbyggingsavtaler og BYM-PBE-transaksjoner. 


Gjennom praktiske cases vil vi utforske de aktuelle problemstillingene i næringseiendomsbransjen.
Videre vil vi se på investeringsmuligheter knyttet til infrastrukturprosjekter, grønne vedlegg i leiekontrakter, og kontrakter for kjøp og salg av næringseiendom. Vi vil også utforske grensesnittet mellom fast eiendom og offentlige anskaffelser, samt oppdragsavtaler og megatrender som påvirker sektoren.


Bli med oss for å utveksle erfaringer, holde deg oppdatert på ny rettspraksis og nyheter, og utvikle din kompetanse innen næringseiendom.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 


 • Byutviklingsproblematikk - forholdet til kommunene
 • Reguleringer, anleggsbidrag, utbyggingsavtaler, og BYM-PBE-transaksjoner
 • Gjennomgang av praktiske relevante cases innen næringseiendom
 • Infrastrukturprosjekter – som investeringsform
 • Grønne vedlegg i leiekontrakter - ved nye og eksisterende leieforhold
 • Kontrakter ved kjøp og salg av næringseiendom
 • Skjæringspunktet mellom fast eiendom og offentlige anskaffelser
 • Oppdragsavtaler 
 • Megatrender i samfunnet som påvirker utviklingen innen næringseiendom.
 • Ny rettspraksis - Nyhetsoppdateringer

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, ledere. eiendomsmeglere, eiendomsforvaltere og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som arbeider med næringseiendommer. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

Hvordan fungerer våre nettverk?

Vårt nettverk gir deg tilgang til en spesiell undervisningsmodell der læring og profesjonelt samarbeid står i fokus. I vårt nettverk utvikler medlemmene seg i fellesskap gjennom sesongen, som består av fire fysiske møter i løpet av året. Disse fire møtene legger grunnlaget for et unikt læringsforum preget av kunnskap, kompetanseutvikling og inspirasjon. For å sikre at faglig ekspertise står i sentrum, har vi sørget for at alle møtene ledes av nettverksledere som er ledende eksperter innenfor nettverkets emneområde.

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

NO netværk figur

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?

Emil har de siste 5 årene arbeidet med å sette sammen våre profesjonelle nettverksgrupper. Han har grundig kjennskap til det faglige innholdet i alle våre grupper, samt dynamikken blant deltakerne. Emil kan gi råd om hvilket av nettverkene våre som er riktig for deg og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nettverksspesialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Spesialiserte nettverk med høyt faglig nivå

I våre nettverk er du garantert et høyt faglig nivå med eksklusive nettverksmuligheter. Foredragsholderne åpner for dialog med medlemmene, noe som gjør at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning blir et forum der medlemmene møtes og utveksler erfaringer med andre profesjonelle aktører på området.

Nettverket tar alltid utgangspunkt i deltakernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil oppleve at dine ønsker til møtenes innhold blir tatt med fra første møte, og derfor vil temaene alltid følge den aktuelle og pågående utviklingen innen fagområdet.‎

Hvilken verdi får du i et nettverk?

 • Mulighet til å holde deg oppdatert om den siste lovgivningen og nylige rettsavgjørelser.

 • Få nye profesjonelle forbindelser utenfor arbeidsplassen din for å styrke nettverket ditt.

 • Få unik innsikt og beste praksis fra andre medlemmer av nettverket.

 • Få sparring med andre profesjonelle innenfor samme fagområde.

Del på sosiale medier

in
t
f