Kurs

Eiendomsutvikling - fra planlegging til ferdigstillelse

En helhetlig fremstilling av prosessene og rammeverket for eiendomsutvikling

7

timer

6995 NOK.

Bakgrunn

Eiendomsutvikling er et utpreget praktisk fag som involverer mange ulike aktører og profesjoner hvor rammeverket er i stadig endring. Det er behov for en helhetlig forståelse av eiendomsutviklingsprosessen og faglig oppdatering.

Innhold og utbytte

Kurset gir en helhetlig gjennomgang av eiendomsutviklingsprosessen og sentrale temaer som kan oppstå underveis eksemplifisert med konkrete prosjekter og saker. Kurset gir også en ajourføring av nye lov- og forskriftskrav, rettspraksis og kommende endringer særlig i forhold til grunneierfinansiering av infrastruktur, skjerpede krav til bærekraft m.m.

For nybegynnere gi en grunnleggende forståelse og innsikt i eiendomsutviklingsprosjekter og for viderekommende en ajourføring av sentrale endringer i lovverket og rettspraksis. Det gis en dypere innsikt i sentrale temaer og diskutable problemstillinger, hvilke fallgruver som bør unngås og faktorer av betydning for å lykkes med eiendomsutvikling.

Det kan f.eks. være:
  • Organisering og gjennomføring av grunneiersamarbeid
  • Bruk av hensynssoner og gjennomføringsvirkemidler
  • Hva slags bestemmelser en reguleringsplan kan ha og utforming av rekkefølgekrav
  • Opparbeidelse av infrastruktur og refusjon
  • Kravene til utbyggingsavtalers innhold
  • Mva-håndtering
  • Strukturering av eiendom og eiendomsprosjekt
  • Ansvar i byggesak

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle aktører som deltar i eiendomsutviklingsprosjekter både private og offentlige. Det kan være entreprenører og prosjektledere, arkitekter, advokater og andre konsulenter som bistår utbyggere. Kurset er også relevant for saksbehandlere og jurister i kommuner og fylkeskommuner i forhold til avklaring av offentige krav, utbyggings- og mva-avtaler m.m.

Kurset vil kombinere behovet for en grunnleggende innføring og behandling av temaer i dypden for erfarne aktører.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer, kan du kontakte meg.

Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: +47 27 82 31 76
Email: juc@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.