Kurs

Virksomhetsoverdragelse - ansettelsesrettslige spørsmål

7

Leksjoner

6995 NOK.

Del på sosiale medier

in
t
f

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 

 • Dypere innsikt i vurderingen av vilkårene for virksomhetsoverdragelse
 • God forståelse av ansattes rettigheter og tariffavtalers stilling ved overgang fra en arbeidsgiver til en annen
 • En oversiktlig og pedagogisk gjennomgang av aktuell rettspraksis
 • Kompetanseoverføring, slik at du blir i stand til å kunne identifisere og håndtere de utfordringene som man møter ved en virksomhetsoverdragelse
   


Innhold

Virksomhetsoverdragelse er et komplisert arbeidsrettslig tema, som ikke har blitt mindre aktuelt under Covid-19. Bakgrunnen for kurset er å gjøre temaet mer håndterbart, ved å ha stort fokus på både norsk rettspraksis og rettspraksis fra EU-domstolen, særlig nyere. Temaet, i forbindelse med spørsmålet om tariffavtalers individuelle ettervirkning, var i 2021 til behandling hos Høyesterett.


Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved en virksomhetsoverdragelse. Herunder vilkårene for virksomhetsoverdragelse, ulike typer virksomhetsoverdragelser, tariffavtalers stilling og arbeidstakernes rettigheter og arbeidsgivers plikter i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse.

 

Det vil bli lagt stor vekt på relevant og aktuell rettspraksis. Tariffavtalens individuelle ettervirkning i lys av Grefsenhjemmet-saken (HR-2021-1193-A) vil blant annet bli diskutert.

 

Læring i kurs vil også basere seg på case-arbeid, slik at kursdeltakerne skal få økt kompetanse i å håndtere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Vilkårene for virksomhetsoverdragelse (overdragelseskravet, enhetskravet og identitetskravet)
 • Valgrett og reservasjonsrett
 • Fortrinnsrett
 • Oppsigelsesvern
 • Tariffavtalenes stilling, herunder den individuelle ettervirkningen
 • Virksomhetsoverdragelse fra konkursbo
 • Saksbehandlingsregler

 

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for arbeidsrett. Kurset kan imidlertid også være relevant for ikke-jurister som ønsker å forstå virksomhetsoverdragelser fra et juridisk perspektiv.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Vil du vite mer?

Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.

Emilie Fog Pedersen
Kurs og Kommunikasjons Koordinator
Mobil: +47 904 99 004
Email: efp@juc.no

Hold deg oppdatert

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Del på sosiale medier

in
t
f