Undervisere

Tilbake

Agnete Haugerud

Advokat og partner, Ernst & Young Advokatfirma AS

Bakgrunn:
Agnete Haugerud har siden 1993 jobbet utelukkende med merverdiavgift, og har således omfattende erfaring innenfor dette fagfeltet. EYs tverrfaglige bransjegruppe for Eiendom, bygg og anlegg ledes av Agnete.

Agnete har vært partner siden 2006 og har omfattende erfaring som avgiftsrådgiver for mange av Norges største virksomheter både innen eiendomsbransjen, finansbransjen og offentlig sektor. Agnete har en rekke større kunder innen eiendomsbransjen, og bistår blant annet med eiendomstransaksjoner, strukturering, leiekontrakter og utbyggingsprosjekter.

Relevant erfaring:
Agnete Haugerud har 7 års erfaring fra Skattedirektoratets avgiftsavdeling, og har i denne perioden også deltatt i Finansdepartementets arbeid med å forberede merverdiavgiftsreformen 2001. Spesialist på regelverket rundt frivillig registrering, justering, organisering av utbyggingsprosjekter og dokumentasjon av avgifts- og skattemessig håndtering.

Agnete Haugerud har ledet avgiftsdelen av en rekke Due Diligence prosjekter innen eiendomsbransjen og andre bransjer.

Bred erfaring med spørsmål knyttet til avgiftsmessig behandling av transaksjonskostnader nasjonalt og over landegrensene. Har ledet omfattende prosjekter med avgiftsmessig gjennomgang av finanskonserner.

Foredragsholder på en rekke kurs innen avgift generelt og fast eiendom spesielt både i regi av eksterne konferansearrangører, i regi av EY og for enkeltbedrifter.

Overordnet ansvar for utvikling og oppdatering av Excel-baserte verktøy for håndtering av merverdiavgiftsjusteringsreglene og løpende avgifts- og skattebehandling i byggeprosjekter.

Agnete-Haugerud