Undervisere

Tilbake

Alexander Bjørnå

Partner/Head of patent/European patent attorney/M.Sc./LLM, Bryn Aarflot

Alexander har lang og bred erfaring med å forvalte immateriell eiendom, herunder industrielle og immaterielle rettigheter. Han har jobbet både som intern og ekstern rådgiver i, og for, flere ulike bransjer, inkludert nasjonale og internasjonale life science-selskaper. Denne bakgrunnen og kompetansen har gitt ham en ekspertise som gjør det mulig for Alexander å identifisere og løse IP-utfordringer i et komplekst og kontinuerlig skiftende forretningsmiljø. I tillegg har han erfaring som serieentreprenør og leder av flere selskaper. Dette har gitt ham særlig kunnskap med å forstå de ulike utfordringene til små og mellomstore bedrifter. Dette vil typisk kunne være å identifisere forretningsmuligheter og samtidig håndtere utfordringene med å finansiere og drive et foretak i de avgjørende første årene.

Alexanders unike kompetanse i IP strategi gjør han til en ofte benyttet foredragsholder ved ulike nasjonale og internasjonale universiteter, og flere andre arrangementer.

Alexander er en del av Bryn Aarflots ledergruppe.