Undervisere

Tilbake

Alexander Plows

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Alexander Plows arbeider primært med forsikringsrett og erstatningsrett. Han bistår utenlandske og norske forsikringsselskaper og reassurandører samt finansinstitusjoner, og har omfattende erfaring innen voldgift, herunder internasjonal voldgift, prosedyre og rådgivning med hovedvekt på forsikring.

På forsikringssiden har Alexander Plows bred erfaring med komplekse krav og tvister under forsikrings- og reassuransepoliser, herunder Financial Lines, ansvarsforsikring, styreansvarsforsikring (D&O), profesjonsansvarsforsikring, kriminalitetsforsikring, Mergers & Acquisitions forsikring, produktansvar, energi og avbruddstap.
Han bistår Lloyd’s syndikater og internasjonale assurandører, reassurandører og skadeoppgjørsselskaper med regulatoriske spørsmål, reassuranse «commutations», utvikling av forsikringsvilkår, og tilbud av forsikringstjenester og produkter i Norge.