Om JUC

Undervisere

Tilbake

Anders Aagenæs

Direktør og spesialrådgiver, DNB Næringseiendom AS

Anders Aagenæs er utdannet ved Universitet i Oslo. Han har arbeidet,i,Olje- og energidepartementet, og,vært dommerfullmektig i Oslo byfogdembete. Han har også,lang erfaring og,praksis, både som advokat og partner i ulike advokatfirmaer.,Fra 2004 har Aagenæs jobbet som Direktør/spesialrådgiver i DNB Næringseiendom AS (tidl. Vital Eiendom AS), hvor hovedområdene har vært fast eiendoms rettsforhold, herunder særlig kjøp og salg av fast eiendom, leiekontrakter, forvaltningsavtaler, festekontrakter m.m., selskapsrett, entrepriserett, skatt og merverdiavgift innen fast eiendom, og rammevilkår for livsforsikringsselskap. Aagenæs er styremedlem/varamedlem i alle DNB Næringseiendoms eiendomsselskaper i Norge og Sverige, samt styreleder i Vervet AS (et utviklingsprosjekt i Tromsø).