Undervisere

Tilbake

Anders Aagenæs

Direktør og spesialrådgiver, DNB Næringseiendom AS

Anders Aagenæs er utdannet ved Universitet i Oslo. Han har arbeidet i Olje- og energidepartementet, og vært dommerfullmektig i Oslo byfogdembete. Han har også lang erfaring og praksis, både som advokat og partner i ulike advokatfirmaer.

Fra 2004 har Anders Aagenæs jobbet som Direktør/spesialrådgiver i DNB Næringseiendom AS (tidl. Vital Eiendom AS), hvor hovedområdene har vært fast eiendoms rettsforhold, herunder særlig kjøp og salg av fast eiendom, leiekontrakter, forvaltningsavtaler, festekontrakter m.m., selskapsrett, entrepriserett, skatt og merverdiavgift innen fast eiendom, og rammevilkår for livsforsikringsselskap.

Anders Aagenæs er styremedlem/varamedlem i alle DNB Næringseiendoms eiendomsselskaper i Norge og Sverige, samt styreleder i Vervet AS (et utviklingsprosjekt i Tromsø).