Undervisere

Tilbake

Anders Flaatin Wilhelmsen

Partner og advokat, Advokatfirmaet Selmer AS

Anders F. Wilhelmsen er spesialist på tvisteløsning og prosedyre, og arbeider med det på tvers av Selmers forretningsområder.

Anders har omfattende erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning på alle nivåer av det norske rettssystemet. Han har møterett for Høyesterett, og har ført en rekke Høyesterettssaker, den siste for Høyesterett i plenum. Anders har ført saker innenfor de fleste rettsområder, men har hatt særlig mange saker om skatt, petroleumsskatt og immaterielle rettigheter (IPR). Anders var en av statens advokater i "Klimasøksmålet", og har solid kunnskap om klimajuss og utviklingen innen det området. Anders har også erfaring med sakførsel for internasjonale domstoler. Anders er utvalgsmedlem i Klagenemnda for Industrielle rettigheter (KFIR).

Etter å ha jobbet 12 år hos regjeringsadvokaten, det siste halvannet året som hospitant ved Statsministerens kontor, er Anders ekspert på offentlig rett og han har inngående kunnskap om hvordan offentlige beslutningsprosesser er bygget opp og fungerer.